ÄR BASTU BRA MOT BAKFYLLA? - ALTAR SAUNA

ÄR BASTU BRA MOT BAKFYLLA?

Efter en natt av överdriven alkoholkonsumtion, markerad av dunkande huvudvärk och allmänt olust, uppstår det oundvikliga morgonen efter och en strävan efter ett botemedel. Kan en session i bastun vara en genomförbar lösning? I denna bloggpost kommer vi att undersöka de vetenskapliga fördelarna och nackdelarna, och presentera en nyanserad analys av de potentiella fördelarna och nackdelarna med att använda en bastu för att lindra symtom på bakfylla.

BAKFYLLANS FYSIOLOGISKA PÅVERKAN:

Dehydreringssvårigheter:

De uttorkande effekterna av alkohol är välbekanta, och en bakfylla förstärker ofta denna tillstånd. Bastur, kända för att inducera riklig svettning, skulle teoretiskt sett kunna hjälpa till att eliminera gifter, men risken för att förvärra dehydrering är fortfarande en oro.

Fördelar:

 • Svettning inducerad av bastun kan bidra till eliminering av vissa alkoholrelaterade gifter.

 • Den hydratiserande effekten av bastuinducerad svettning kan delvis motverka alkoholinducerad dehydrering.

Nackdelar:

 • Risken för ökad dehydrering är inneboende i att kombinera alkoholrelaterad vätskeförlust med ytterligare svettning i en bastu.

Vaskulära Förändringar:

Blodskott ögon, ett vanligt efterdyning av överdriven alkoholkonsumtion, beror på dilaterade blodkärl. Bastuinducerad värme kan påverka blodcirkulationen och väcker överväganden om dess effekter på alkoholmetabolism.

Fördelar:

 • Förbättrad cirkulation inom bastumiljön kan förbättra processen för alkoholmetabolism i levern.

 • Den efterföljande ökningen av hudtemperatur efter bastan kan bidra till en tillfällig förbättring av cirkulationen.

Nackdelar:

 • Dilatationen av blodkärlen, en bidragande faktor till röda ögon, kan förstärkas av värmen från bastun.

BASTUVETENSKAP: ATT AVLÄSA MEKANISMERNA:

Detoxifikationsdynamik:

Bastur hyllas ofta för sin detoxifikationspotential. Mekanismen innebär svettning, som eliminerar vissa ämnen från kroppen. Det är emellertid avgörande att avgränsa omfattningen av detoxifikation som uppnås genom bastur i sammanhanget av en bakfylla.

Vetenskaplig Inblick: Bastur bidrar till detoxifikation genom att främja svettning, men de primära organen ansvariga för alkoholmetabolism och eliminering av gifter är levern och njurarna.

Cirkulatoriska Överväganden:

Ökningen av blodcirkulationen som induceras av bastur är en erkänd fysiologisk respons. Detta väcker frågor om dess relevans för att påskynda metabolismen av alkohol.

Vetenskaplig Inblick: Även om förbättrad cirkulation kan underlätta alkoholmetabolism i levern erbjuder det ingen genväg till nykterhet.

BASTU FÖR BAKFYLLA: ANALYS AV FÖRDELAR OCH NACKDELAR:

Fördelar:

Detoxifikation genom svettning:

 • Fördel: Svettning i bastun hjälper till att eliminera alkoholrelaterade gifter.

 • Nackdel: Överdriven svettning kan förvärra dehydrering.

Cirkulatorisk Förbättring:

 • Fördel: Förbättrad cirkulation kan förstärka alkoholmetabolismen.

 • Nackdel: Värmeinducerad dilation av blodkärlen kan intensifiera ögonrodnad.

Hydrering Genom Svettning:

 • Fördel: Bastuinducerad svettning bidrar till hydrering.

 • Nackdel: Risken för ökad dehydrering kvarstår.

Nackdelar:

Dehydreringsrisk:

 • Fördel: Svettning bidrar till gifternas eliminering.

 • Nackdel: Kombinationen av alkoholinducerad vätskeförlust med bastuinducerad svettning ökar risken för dehydrering.

Intensifierad Ögonrodnad:

 • Fördel: Förbättrad cirkulation kan assistera i alkoholmetabolism.

 • Nackdel: Bastuinducerad värme kan förvärra dilationen av blodkärlen.

Dynamiken i Gifteleminering:

 • Fördel: Bastur är erkända för detoxifikation.

 • Nackdel: Detoxifikation sker huvudsakligen genom levern och njurarna.

Illusion av Cirkulatorisk Påverkan:

 • Fördel: Förbättrad cirkulation kan underlätta alkoholmetabolism.

 • Nackdel: Bastuinducerade cirkulatoriska förbättringar påskyndar inte nykterhet.

BASTU ELLER SOFFA: ATT NAVIGERA I BESLUTET:

I jakten på baksmälla-lindring kräver beslutet att välja en bastu eller hålla sig till den tröstande omfamningen av en soffa noggrant övervägande. Även om bastur kan erbjuda vissa fördelar, är det av största vikt att prioritera återfuktning och inse den potentiella förvärringen av uttorkning. Ett pragmatiskt tillvägagångssätt, inklusive att fylla på vätska och ge tid för naturlig återhämtning, kan ersätta tjusningen med en bastustund i jakten på att lindra baksmälla.

Om du vill läsa mer om hur kroppen påverkas av bastu, så kan du klicka här.

Skrivet av Malin.

Back to blog