Vad kostar det att basta? Elektriskt vs Vedeldat - ALTAR SAUNA

Vad kostar det att basta? Elektriskt vs Vedeldat

Kostnaden för Bastuvärme i Sverige: Elektriskt vs. Vedvärme

Bastur är en grundläggande del av den svenska kulturen och erbjuder avkoppling och förnyelse mitt i kalla vintrar. Men så mycket som vi uppskattar bastuns terapeutiska fördelar finns det en praktisk övervägning som ofta kommer upp: kostnaden för att värma dem. I den här artikeln ska vi utforska ekonomin bakom att värma en bastu i Sverige och jämföra kostnaderna för elektrisk och vedvärme.

Bastur har en särskild plats i svensk tradition och fungerar som en fristad för avkoppling, socialisering och kulturell sammanhållning. Oavsett om det är en traditionell vedeldad bastu vid sjön eller en modern elektrisk bastu i bekvämligheten av ens hem, går lockelsen med bastubadande bortom generationer.

Kostnad för Elektrisk Bastu:

Elektriska bastur har blivit populära för sin bekvämlighet och enkelhet att använda. Med ett knapptryck värms bastun upp snabbt, vilket möjliggör spontana bastusessioner utan krångel med att förbereda en eld. Men denna bekvämlighet kommer till en kostnad.

Kostnadsanalys:

I Sverige varierar den genomsnittliga kostnaden för el beroende på faktorer som plats, leverantör och förbrukning. Enligt 2022 var det genomsnittliga elpriset i Sverige cirka 1,45 SEK per kWh (svenska kronor).

För en elektrisk bastuugn med en effekt på 6 kW (kilowatt) kan den timsliga kostnaden för att köra bastun beräknas enligt följande:

Timkostnad = Effekt (kW) × Elpris (SEK/kWh) Timkostnad = 6 kW × 1,45 SEK/kWh Timkostnad = 8,7 SEK

Kostnad för Vedeldad Bastu:

Vedeldade bastur väcker en känsla av tradition och äkthet och lockar dem som uppskattar den rituella aspekten av bastubad. Att värma en vedeldad bastu kräver dock mer ansträngning och planering jämfört med elektriska alternativ, men många bastuentusiaster svär vid den överlägsna värmen och stämningen den ger.

Kostnadsanalys:

Kostnaden för att värma en vedeldad bastu i Sverige beror främst på priset på ved. Enligt 2022 var det genomsnittliga priset på ved i Sverige cirka 400-500 SEK per kubikmeter.

Med tanke på att en typisk bastusession kräver 10-15 kg ved kan kostnaden per session beräknas enligt följande:

Kostnad per session = Vedpris (SEK/m³) × Volym ved (m³) / Antal sessioner per m³ Kostnad per session = 450 SEK/m³ × 0,015 m³ / 1 session ≈ 6,75 SEK


Elektrisk bastu eller Vedeldad bastu:

För att ge en omfattande jämförelse ska vi beräkna de månatliga och årliga kostnaderna för att värma en bastu med både elektriska och vedeldade metoder.

Månadskostnad:

Med tre bastusessioner per vecka, var och en som varar två timmar:

  • Elektrisk bastu: 8,7 SEK/timme × 2 timmar/session × 3 sessioner/vecka × 4 veckor/månad = 208,8 SEK/månad
  • Vedeldad bastu: 6,75 SEK/session × 3 sessioner/vecka × 4 veckor/månad = 81 SEK/månad

Årskostnad:

  • Elektrisk bastu: 208,8 SEK/månad × 12 månader = 2 505,6 SEK/år
  • Vedeldad bastu: 81 SEK/månad × 12 månader = 972 SEK/år

Slutsats:

Slutligen innebär valet mellan elektrisk och vedeldad bastuvärme i Sverige en avvägning mellan bekvämlighet och kostnad. Medan elektriska bastur erbjuder användarvänlighet och snabb uppvärmning, kommer de med högre driftskostnader. Å andra sidan kräver vedeldade bastur mer ansträngning men erbjuder kostnadsbesparingar på lång sikt.

I slutändan beror beslutet på individuella preferenser, budgetöverväganden och vikten av tradition och stämning i bastuupplevelsen. Oavsett om du väljer den moderna bekvämligheten med elektrisk uppvärmning eller den rustika charmen med vedeldad uppvärmning, ligger det verkliga värdet av bastubadandet i dess förmåga att främja avkoppling, välbefinnande och kulturell förbindelse.

Så nästa gång du kliver in i en bastu i Sverige, ta en stund att uppskatta inte bara värmen på din hud utan också ekonomin bakom värmen.

Skrivet av Malin.

Back to blog