VILKA BASTUSTENAR SKA JAG VÄLJA - ALTAR SAUNA

VILKA BASTUSTENAR SKA JAG VÄLJA

För det första är det viktigt att välja rätt typ av stenar. Många föredrar att använda granitstenar på grund av deras hållbarhet och värmetålighet. Andra föredrar basaltstenar på grund av deras höga värmeledningsförmåga och förmågan att hålla värmen länge.

Men det viktigaste är faktiskt inte vilken typ av stenar du väljer, utan istället deras storlek. En vanlig rekommendation är att använda stenar som är ungefär lika stora som en näve. Detta beror på att mindre stenar snabbt blir för varma och kan skada bastuaggregatet, medan större stenar kan ta längre tid att värmas upp och ge en ojämn värme i bastun.

Men vilka stenar ska man undvika i bastun? En vanlig misstag är att använda stenar som är behandlade med kemikalier eller som innehåller mineraler som kan frigöra gaser vid höga temperaturer. Detta kan orsaka irritation i ögonen och luftvägarna, och kan vara farligt för personer med astma eller andra andningsproblem.

Därför är det viktigt att använda rena och opolerade stenar som inte innehåller några farliga kemikalier eller mineraler. Det är också en bra idé att tvätta stenarna noggrant innan du använder dem för att ta bort eventuell smuts eller damm.

En annan sak att tänka på är mängden stenar som du använder i bastuaggregatet. Att ha för många stenar kan leda till att bastun blir för varm och obehaglig, medan för få stenar kan leda till att bastun inte blir tillräckligt varm.

“En bra tumregel är att använda cirka 1 kg stenar per kubikmeter bastuutrymme. Detta ger en jämn och behaglig värme i bastun, samtidigt som det inte blir för varmt.“

Så vilken är då den bästa kombinationen av stenar att använda i bastun? Det är egentligen upp till personliga preferenser, men en vanlig kombination är att använda en mix av basalt- och granitstenar i ungefär lika stora storlekar.

Basaltstenar ger en hög värmeledningsförmåga och håller värmen länge, medan granitstenar ger en jämn och behaglig värme. Att kombinera dessa två typer av stenar ger en bastuupplevelse som är både effektiv och bekväm.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att välja stenar av hög kvalitet som är av natursten och inte konstgjorda. Konstgjorda stenar kan innehålla farliga kemikalier och kan brytas ner i höga temperaturer, vilket kan skada bastuaggregatet.

Så, sammanfattningsvis, när du väljer stenar till ditt bastuaggregat är det viktigt att välja rätt typ av stenar och att se till att de är rena och opolerade. Storleken på stenarna är också viktig för att få en jämn och behaglig värme i bastun. Att använda en kombination av basalt- och granitstenar är en vanlig rekommendation för en effektiv och bekväm bastuupplevelse.

HUR OFTA SKA JAG BYTA BASTUSTENAR?

Det finns ingen specifik tidtabell för att byta ut bastustenar, eftersom det beror på hur ofta och hur länge bastun används. Men det finns några tecken som kan indikera att det är dags att byta ut stenarna.

Ett tecken på att stenarna behöver bytas ut är om de har blivit spruckna eller skadade på något sätt. Skadade stenar kan spricka ytterligare vid höga temperaturer och orsaka skador på bastuaggregatet eller i värsta fall utgöra en fara för användaren. Därför är det viktigt att regelbundet inspektera stenarna och byta ut de som är skadade.

En annan indikation på att det är dags att byta ut stenarna är om de har blivit för tunga eller för lätta i förhållande till deras ursprungliga vikt. Detta kan påverka deras förmåga att lagra och avge värme på ett effektivt sätt, vilket kan påverka bastuupplevelsen negativt.

Det är också en bra idé att byta ut stenarna om de har blivit smutsiga eller om de har en dålig lukt. Stenar kan absorbera fukt och svett från användarna, vilket kan orsaka dålig lukt och till och med mögelbildning. Att byta ut stenarna regelbundet kan hjälpa till att undvika sådana problem.

Generellt sett rekommenderas det att byta ut bastustenar varje 1-2 år om bastun används regelbundet. Men detta är bara en riktlinje och det är viktigt att du gör en egen bedömning baserat på ditt användande och inspekterar stenarna regelbundet för att se om de behöver bytas ut.

Det är också viktigt att komma ihåg att byta ut bastustenar inte är en svår process och kan utföras av de flesta personer med grundläggande bastukunskaper. Men om du är osäker på hur du byter ut stenarna eller om du har några frågor eller bekymmer, är det alltid bäst att söka råd från en professionell.

Men kom ihåg, den bästa stenen i bastun är den som du trivs med och som ger dig den avkoppling och njutning som du söker. Så välj stenar som passar dina personliga preferenser och njut av din bastuupplevelse!

Här kan du läsa mer om fördelarna med bastu!

Skrivet av Martin.

Back to blog